O mně

Král Miroslav

„Každý má právo na můj názor"

 

Surrealismus

Vychází z podvědomí, spočívá ve víře ve vyšší realitu určitých asociačních forem,které byly až do jeho vzniku pomíjeny, ve všemohoucnost snu, v nezaujatou hru myšlení.  Snaží se popsat narcistické sny, šílené halucinace, půlnoční deliria, potlačené pudy a klamné vzpomínky,  hysterie i nejnepatrnější pocity nevolnosti.

 

     Surrealista, člen Svazu výtvarníků ČR, který se narodil v severních Čechách a svoje dětství prožil pod vrchem Ronovem v nádherné přírodě, která je dodnes, kromě turistiky, cyklistiky a létání, jeho velkým koníčkem.

     Tvůrčí duch se u tohoto malíře  projevil již v raném věku, kdy se  věnoval hudbě a poezii a sám rovněž skládal  básně.

     Po absolvování naprosto neumělecky zaměřeného učebního oboru a základního vojenského výcviku nastoupil ve sklárně jako malíř skla. Zde ovládl všechny techniky,které malba na sklo obnáší. Tyto dovednosti a zkušenosti měl možnost  využít  při své práci ještě i v dalších sklárnách.

     V roce 1997 měl svoji první výstavu v novoborské galerii Zrůstková a od té doby vystavuje pravidelně několikrát do roka v galeriích, divadlech i knihovnách téměř po celé republice. K nejoblíbenějším patří zajisté jeho výstavy na hradě Houska. Rovněž se pravidelně účastní  Salonů Svazu výtvarníků ČR.

     Se svým obrazem „Podobizna  génia“ zabodoval v roce 2004 na Kutnohorské paletě, kde získal cenu odborné poroty. Jedním z jejích členů byl přímý potomek Rembrandta.

     Obrazy Krále Miroslava obsahují všechno, o čem surrealismus pojednává , vlastní životní zkušenosti a prožitky nasbírané na rušné a bouřlivé životní cestě umělce, který ale celý svůj život a vše, co mu přinesl, přijímá s neuvěřitelnou pokorou. Díla, malovaná  skvělou technikou s použitím rozsáhlé  palety barev, vytvářejí dokonalý harmonický celek, který dokáže člověka pohltit, uchvátit, ale i znechutit. Přesná a správná kompozice nabídne „cestu“ obrazem, barevné provedení lahodí oku a celek poskytne možnost k zamyšlení se nad významem, tajemstvím, poselstvím,které nám malíř předává svým svérázným způsobem.  Zrcadlí se v nich jeho originální náhled na svět a na život celé společnosti  a potřeba sdělovat své názory , postoje a poznatky druhým a být jim nápomocen na jejich životní pouti.